LabCon EN 206 marknadsledande mjukvarulösning för SS-EN 206:2013 standard

Labcon  EN 206  löser dina problem  med ditt kvalitetsarbete med analys och överensstämmelse enligt SS-EN 206:2013 + A1:2016 avseende nödvändiga kriterier och krav på din betong .

Utskrift  sker med integrerade rapporter och korrekta matematiska beräkningar för olika scenarier.  LabCon EN 206  är ett program för  resultatanalys , dokumentation och provningsjournal. 

Dataprogram

Conrock Software AB saluför dataprogram för fabriks-

som laboratorieanvändning inom betong- och ballast

industrin samt övrig konsultverksamhet inom

Data-Betong-Ballast.

 

Dataprogrammet CONROCK LabCon EN 206

används vid utvärdering av betonghållfasthet i enlighet

med SS-EN 206:2013 + A1:2016  och SS-EN 206 SS 13 70 03 till att även Lättklinkerbetong LAC enligt SS-EN 1520:2011 (E).

 

I övrigt kan fabriken dokumentera sin produkt och sin

tillverkning till vissa delar genom att använda sig av

programmets inbyggda provningsjournal.

 

Omräkning av torrlagrade prover till våtlagrade sker med

en enkel knapptryckning samtidigt som en

hållfasthetsutvärdering sker för det enskilda provet enligt fastställda normer enligt ovan.

 

LabCon EN 206  marknadsförs av Conrock Software AB

 

Microsoft Excel

Conrock programmen bygger på kalkylprogrammet Excel från version 2010 och senare   svensk  version  och  Microsofts databas Access samt operativsystemet Windows 7och senare .

Conrock Software AB är det ledande företaget för utveckling av dataprogram inom betong- och ballastindustrin. Läs mer>>

Om SS-EN 206:2013 samt SS-EN 1520:2011 (E)

Dessa Europastandarder anger uppgifter och krav för beställare, producenter och användare av betong.

EN 206 gäller för betongkonstruktioner gjutna på plats och prefabricerade produkter för byggnader och anläggningar.

SS-EN 1520:2011(E) används vid tillverkning av konstruktioner med LC och LAC  betong.

EN 206 innehåller flera matematiska och statistiska begrepp för betongproduktion och kvalitetsanalys med
bl.a. s.k Cusum diagram  som har införts i den senaste revideringen av EN 206.

Bli mer effektiv

Att vara mer effektiv blir allt viktigare. Slösa inte bort dyrbar tid med manuella beräkningar. Skaffa ett dataprogram som utför alla beräkningar medelst enkla knapptryckningar och med hjälp av programmets inbyggda dialoger för införande av data undviker man fel som inte accepteras eller kan skapa felaktiga beräkningar.

 Ta steget fullt ut och välj ett program från Conrock Software AB.

                            UPDATERING PROGRAM
OBS  Senaste aktuell version 2021.1.200.   2021-02-01