Conrock Software AB

 är ett företag som har funnits sedan år 1991 och levererat betonglabbprogram till användare i hela Sverige. Vi satsar på bra produkter och ett professionellt och seriöst sätt att behandla dig som kund.

Support och att alltid ställa upp för kunden är nyckelord i vår affärsstrategi och vi koncentrerar vårt arbete på att erbjuda våra kunder den bästa servicen och supporten i alla lägen.

Conrock Software AB

utvecklar alla sina program med det mest  använda kalkylprogrammet Microsoft Excel  samt databasen Access.  Excel version  2010 och senare har nya menyer och verktygsfält s.k. Ribbon. Conrock programmen är utvecklade med de senaste menyerna.  Ribbon är anpassade till respektive programavsnitt i programmen.  Detta innebär att man får bättre överskådlighet och därmed  enklare användning av programmen.  .