LabAgg 5

Programmet kan användas på ballastlabb i fabriker som ute på fältet. Ute på fältet där krossning i dag tar en allt större marknad kommer programmet att vara till stor nytta vid kontroll som proportionering av sammansatta siktkurvor som idag tar alltför lång tid om man ej har tillgång till dator och program.


ANPASSA SIKTRAPPORT:

· Inmatning av företagsdata och logotype för formulärutskrift.

 

TYPBLAD:

· Kornfördelning utförs enligt SS-EN 933-1 med färdiga typblad

· enligt nedan.

· ATB Väg. Kapitel E Obundna material...

· ATB Väg. Kapitel I Bitumenbundna lager...

· ATB Väg. Kapitel G Cementbundna lager...

· BBK 94. Betongballast...

· Enl. AMA Anl, Transportstyrelsen samt Försvaret..

· Egna typblad med begränsningslinjer kan läggas in som mallar...

 

FORMULÄR:

· Indataformulär för beräkningar samt förutsättningar...

· Kornstorleksfördelning enligt VVMB 619

· Proportionering av olika delmaterial till en sammansatt siktkurva...

· Siktningsrapport med förvald logo eller förtryckt på utskriftspapper...

· Hydrometerrapport vid bestämning av slamhalt....

. Fotostatkopia av formulär.

. Utskick av siktprotokoll med E-post samt som PDF fil.


JOURNALER:

· Provningsjournal enligt SS-EN 933-1...

· Provningsjournal enligt VVMB 619...

· Receptjournal för sammansatta material...

· Hydrometerjournal...

· Täktjournal med täkttillståndsdata...

· Fillerjournal...

· Beställarjournal...

· Entreprenörjournal...

· Leverantörsjournal...

 

HISTORIK:

- Historik över provningsresultat

- kan skapas  per  entreprenör, täkt,

-beställare, etc. i diagramform.

 

 

 

Siktningsrapport
Indataformulär siktdata