LabCon 5

LabCon 5 är ett dataprogram för beräkning och utskrift av siktprotokoll för betongballast samt proportionering av betong.

 

 BALLAST:

Ballastformulär för inmatning av resultat vid siktning alt. inmatning av siktvärden från grusleverantören. Grafisk visning med gränsvärden för min. och max. Mixat Ballastfomulär med grafisk visning vid blandning avflera grusmaterial. Ballastjournal för lagring av siktkurvor samt lagring i Access databas.

 

 BERÄKNINGAR:

Proportionering av ballastmaterial med grafisk visning av sammansatta ballastkurvor. Betongproportionering enligt formler för Alexanderssons-metoden. Receptbank för lagring av recept. Självkompakterande betong med beräkning av blockeringsgräns. Vattentäthetskontroll enligt BBK:s krav. Vattentäthetsjournal. Vältbetong för beräkning av optimal fuktkvot. Beräkning och visning av min.- och medelvärde samt standardavvikelse.

 

Ballastformulär
Mixat ballast
Sammansatt ballastkurva