LabCon EN 206  är ett dataprogram för utvärdering av betonghållfasthet och olika kriterier såsom vct, konsistens och luft.

 Företagsuppgifter

Samtliga företagsuppgifter lagras efter att man har lagt in dessa från början. Vid uppdatering av program hämtas sparade uppgifter om företagsdata samt kontrollorgan.

Receptdatabanken

Samtliga recept med specifika data lagras i programmet samt i en Access databas från vilken data hämtas upp vid behov

Journalföres provresultat

Utförs genom att öppna en dialog och vid val av fabrik och receptnummer så hämtas samtliga tidigare inlagda värden för respektive recept. I praktiken så behöver man endast ange vct och uppmätt konsistens. Övriga data hämtas upp med automatik.

Omräkning av ej våtlagrade prover

Ej våtlagrade prover omräknade till våtlagrade med faktorn 0,92 med en enkel knapptryckning. I de fall man våtlagrar proverna sätts omräkningsfaktorn till 1,0. Samtidigt som omräkning sker kontrolleras provet om den uppfyller de krav som föreligger.

Utvärdering av betongfamiljer

Utvärdering av betongfamiljer sker genom att man har bildat familjer med lämplig sammansättning av olika recept där man har utsett en referens- betong för familjen. Vid inledande tillverkning krävs 36 prov vid utvärdering vilket omräknas att gälla för 35 prov. Detta görs i ett inledningsskede. Uppnår man fordrade krav så gäller det att ha minst 15 prov vid varje utvärderingstillfälle. En förutsättning är också att det tas ut minst 35 prover per tolvmånadersperiod från respektive betongfamilj. Provet skall tas ut över hela vidden av betongsammansättningar som ingår i familjen. Allt detta enligt den europastandard för betong som gäller idag.

Utvärdering av enskilda betongsammansättningar

Utvärdering av enskilda betongsammansättningar används i de fall där man för udda betongsammansättningar eller där man har konstaterat att de är lämpligt att utvärdera dessa som enskilda betongsammansättningar.

Provning av kuber som cylindrar

Programmet är flexibelt där man som förval kan ange om det gäller kub- eller cylindertryckning.

Kontroll av provtryckningsdatum

Kontroll av provtryckningsdatum för inlagda prover utförs varje gång man öppnar programmet. Detta underlättar uppföljning och varnar i god tid för en förestående provtryckning.

Snabbutvärdering av data som std.avv, medelvärde och antal prov

Medelst filtrering av avsedd data så kan man på enkelt och snabbt sätt hålla sig ajour med ovanstående data. Man ser direkt om en förändring är på gång för ett visst recept eller hållfasthetsklass.

Bedömning av överensstämmelse avseende konsistens, vct och luft.

Bedömning utförs medelst dialog eller filtrering. Programmet räknar ut om det uppfyller de kriterier som är fastställda enligt tabell 21,tabell 22 och tabell 24.

Skapa rapporter

Rapport avseende utvärdering av överensstämmelse skapas och skrivs ut vid behov. Detta gäller för enskilda betongsammansättningar som familjer.

Rapport avseende överensstämmelse avseende konsistens, vct och luft skapas för respektive kriterier.

En kundanpassad provrapport skapas avseende hårdnad betong med bl.a prov.nr, datum, recept.nr, hållfasthetsklass, provresultat, följesedelnr . I övrigt anges objekt/arbetsplats samt provningsålder.

Konvertera recept, hållfasthetsklasser samt betongfamiljer

Om man ändrar ett recept i receptbanken eller lägger in ett enskilt recept i en befintlig betongfamilj användes denna funktion som på ett smidigt sätt ändrar samtliga erforderliga data. Man öppnar en dialog och väljer recept eller familj för konvertering.

Cusumutvärdering med betongdata
En nyhet som finns i den senaste utgåvan av SS-EN 206. Ett instrument  som  i god tid reagerar för hållfasthetsförändringar med avvikelser som  ligger utanför uppsatta toleranser.
 

Utvärdering betongfamilj
Utvärdering enligt 19a och 19b.
Provrapport med betongdata.
Använding av styrdiagram vid betongtillverkning
Användning av styrdiagram vid betongtillverkning