Support

Service och garanti

När du köper Conrock program så har du 1 års gratis service och  telefonsupport under dagtid samt support med Team Viewer fjärrservice  (a remote desktop sharing via internet).  Om kunden inte har ett sådant program  så tag kontakt med oss så är vi behjälpliga vid  införskaffandet av detta program. När garantitiden är slut kan du teckna fortsatt serviceavtal årsvis.

Vad omfattas av serviceavtal ?

Uppdateringservice innebär att du utan anmodan en gång om året får en ny version av programvaran. Denna version innehåller de förändringar som har tillkommit under året. Telefonservice omfattar fri telefonhjälp rörande programmet.

Vad händer om jag behöver hjälp,

...men saknar serviceavtal? Givetvis hjälper vi dig gärna även om du inte har ett gällande serviceavtal. Vi debiterar då löpande enligt gällande taxa.  Minsta debiteringstid är 30 minuter.

Nya regler

...påverkar ditt företags sätt att arbeta utifrån myndighetskrav som egna kvalietssäkringsprogram. Vi anpassar hela tiden programvaran efter nya regler som träder ikraft, t.e.x. förändringar enligt SVENSKA STANDARD SS 13 70 03 samt SS- EN 206:2013 och SS-EN 1520:2011 (E). Se oss som en investering i din egen tid där det är en trygghet att kunna ringa oss och snabbt få svar.

Telefonnummer till support: 090-44190

E-mail till support: info@conrock-software.se