Tjänster inom betongområdet

Företaget åtar sig uppdrag  såsom ansvarig driftsledare vid

 · betongfabrik och ha det primära ansvaret för egenkontrollen och

 · produktkvaliteten därvid övervaka att tillverkningen och

 · produktionskontrollen sker enligt gällande regler och normer på

 · betongområdet.

Företaget åtar sig uppdrag  att utvärdera betonghållfasthet samt

 · övriga kriterier såsom vct, konsistens, luft enligt SS-EN206:2013

  samt SS 13 70 03.  Utöver  föregående så har senaste version
utökats med kontroll enligt SS-EN 1520:2011 (E).
Utvärdering utförs med dataprogram.

Företaget åtar sig uppdrag  som proportionering av betong samt

 · utvärdering av densamma.

Företaget åtar sig uppdrag  avseende konsultation och

 · problemlösning av olika slag inom betongområdet.